A'damse moskeeŽn sluiten contract met samenleving

eagletje had ons via de nieuws-submit te melden:

In Amsterdam gaan twee grote moskeeŽn deze week samen met het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes een contract ondertekenen waarin men afspreekt dat onder meer signalen van 'extreem gedrag' in de gaten worden gehouden en aan elkaar zullen worden gemeld. Het zogenoemde 'contract met de samenleving' is opgesteld na de moord op Theo van Gogh. Het gaat om de Pakistaanse 'Moka Ghousia Masjid'- en de Turkse 'Aya Sofia'-moskee. De Marokkaanse Nour-moskee wil ook wel meedoen, maar moet eerst overleggen met de achterban.

Met het 'contract met de samenleving' hoopt men te beogen dat het voortaan afgelopen zal zijn met de vrijblijvendheid. De moskeeŽn werken al lange tijd samen met het stadsdeel en na de moord op Van Gogh vonden ze het tijd nog een stap verder te gaan.

De overeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

-> Het zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting en het bestrijden van meningen die indruisen tegen de rechtsstaat en de westerse samenleving. Bij beledigingen en het aanzetten tot strafbare handelingen wordt aangifte gedaan bij de politie.
-> Het volgen van neigingen tot extreem gedrag. Personen die zij kennen, en die zij daartoe verdenken, aanspreken op dergelijk gedrag.
-> Zich inzetten om meerdere partners bij het contract te betrekken.