Verdonk krijgt geen hand van imam

eagletje en appendax hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk heeft zaterdag een bijeenkomst van ongeveer vijftig imams bijgewoond. Het onderwerp was vrijheid van meningsuiting. Verdonk pleitte onder andere voor een Nederlandse imamopleiding, waar imams grondige kennis van de samenleving kunnen opdoen. De woorden van Verdonk werden door een tolk vertaald in het Arabisch, hetgeen Verdonk tekenend vond voor de situatie. Na afloop zei ze dan ook de discussie volgend jaar te willen voortzetten, maar dan in het Nederlands.

De bijeenkomst begon al goed toen Verdonk geen hand kreeg van een imam uit Tilburg. "Met alle respect, maar ik mag een vrouw geen hand geven. Dat mag niet van de islam", aldus de imam tegen Verdonk. De minister bracht hier nog tegen in dat iedereen toch gelijk is, maar dit mocht niet baten. "Nou, dan hebben we gelijk iets om over te praten", aldus Verdonk.

"We moeten met elkaar de radicale elementen isoleren en elimineren en met alle fatsoenlijke mensen in Nederland een vuist maken", zo sprak Verdonk de imams toe. De Amsterdamse wethouder van Integratie Ahmed Aboutaleb voegde hieraan toe dat er ook actief moet worden opgetreden tegen discriminatie: "We moeten zowel tegen extremisme als tegen uitsluiting strijden."

Verdonk zei de laatste tijd een verandering in de houding van moslimorganisaties te hebben waargenomen. "Ze nemen nu hun verantwoordelijkheid en gaan de dialoog aan, hetgeen keihard nodig is." Verdonk denkt dat de imams een "brugfunctie" kunnen vervullen tussen de moslims en de bredere samenleving. "In hun preken kunnen ze oplossingen aandragen voor de dagelijkse problemen van de gelovigen", aldus de minister.

Aboutaleb drong er bij de imams op aan binnen de moskee alle moeilijke onderwerpen te bespreken. "Als we dat zelf niet doen, zullen buitenstaanders ons keihard aanpakken. We moeten het debat op het scherpst van de snede voeren. Maar wees wel bewust van het effect van wat u zegt", aldus de wethouder.

Aboutaleb sloot af met een oproep tot de imans, eerst in het Arabisch en daarna in het Nederlands. "U moet vasthouden aan de hoogste waarden van menselijkheid. Dat wil zeggen: vergevingsgezindheid, dialoog en respect. Moslims moeten een volk van het midden zijn en niet van extremisme en controverse. U moet ambassadeurs van het goede zijn, die oproepen tot een veilige samenleving."


Verdonk krijgt geen hand