Mishandeling na spreekbeurt over islam

Een spreekbeurt over de islam en Theo van Gogh is een leerling uit een havo-klas van de Dalton Scholengemeenschap uit Den Haag op een fikse aframmeling komen te staan. Toen de scholier buiten kwam werd hij opgewacht door een groep allochtone jongeren die hem bont en blauw sloegen.

Volgens klasgenoten betrof het een groepje Marokkaanse jongeren dat niet op de school zit. De medeleerlingen van de afgeranselde scholier zeggen dat een meisje uit de klas aanstoot had genomen aan de spreekbeurt en daarover geklaagd had bij de allochtone jongelui.

Wat er precies zo schokkend was aan de spreekbeurt wisten de medeleerlingen niet te vertellen. Ook de lerares zou nergens aanstoot aan hebben genomen.