'Genetische aanleg voor religie ontdekt'

andromeda1968 had ons via de nieuws-submit te melden:

Onderzoek van Amerikaanse moleculaire genetica-deskundige Dean Hamer wijst op de aanwezigheid van een gen in het menselijk DNA welke er voor zorgt dat mensen in meerdere of mindere mate aangetrokken worden tot religie. De onderzoeker kwam tot die conclusie, nadat hij meer dan 2000 DNA-stalen van proefpersonen vergeleek met een vragenlijst van 226 vragen die hij hen stelde over hun spirituele beleving.

Zoals te verwachten viel, werd er vanuit religieuze hoek afwijzend gereageerd op het bestaan van dit voorgestelde 'God-gen'. Volgens hen is "geloof is geen kwestie van elektrische hersenimpulsen, maar van een subtiel samenspel van maatschappij, traditie en persoonlijkheid."