Minister wil discussie over 'H-woord'

LinuxCultVapor had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek binnenland nieuwsMinister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting vindt dat in de volgende regeerperiode de hypotheekrenteaftrek ter discussie moet komen. Dat zegt ze in een interview met de Volkskrant. "Ik pleit dan wel voor een fundamenteel onderzoek, waarbij de hele woningmarkt wordt betrokken", aldus de VVD-minister.

"Je moet het heel diepgaand bekijken, je hele systeem tegen het licht houden. Vervolgens moet de politiek het echt op de agenda willen zetten en beslissen of en op welke termijn we veranderingen willen doorvoeren", stelt de minister in het interview. De hypotheekrenteaftrek staat weliswaar al enige tijd ter discussie, maar met name CDA en VVD weigerden tot nu toe het belastingvoordeel voor huizenbezitters fundamenteel op de schop te nemen.

Ook nu reageerden de grootste regeringspartijen negatief op de uitlatingen van minister Dekker. De fractie van D66 zegt wel iets in de discussie te zien, en de PvdA laat weten 'ronduit blij' te zijn. Collega-bewindslieden Wijn (CDA) en Zalm (VVD) achten een discussie echter niet aan de orde. Volgens Zalm wenst zijn partijgenote die discussie ook niet, maar stelt ze in het interview slechts vast dat die er mogelijk kan komen.

Zalm en Wijn wijzen erop dat er de laatste jaren al een aantal beperkingen is aangebracht in de hypotheekrenteaftrek, zoals de maximale termijn van 30 jaar en het schrappen van renteaftrek voor consumptieve bestedingen. Over verdere aanpassingen valt met hen niet te praten, aldus een woordvoerder.