Remkes overleeft motie van wantrouwen

Icoon politiek binnenland nieuwsMinister van Binnenlandse zaken Johan Remkes (VVD) heeft in het debat over de moord op Theo van Gogh vannacht zonder veel moeite een motie van wantrouwen van Tweede Kamerlid Geert Wilders overleefd. Behalve Wilders zelf steunde niemand de motie. Na afloop verklaarde Remkes de afgelopen dagen te hebben overwogen op te stappen als minister.

Wilders meent dat Remkes tijdens het debat "geen duidelijk antwoord" heeft gegeven op de vraag waarom Mohammed B. niet op AIVD-lijst van 150 personen voorkwam. Volgens Wilders is het "helder" dat de vermoedelijke moordenaar van Theo van Gogh wel op die lijst had moeten staan.

"Remkes weigert te erkennen een fout te hebben gemaakt. Hij is politiek verantwoordelijk voor de AIVD. Er zijn grove fouten gemaakt, ik kan dat ook niet anders dan het vertrouwen in de minister opzeggen", aldus Wilders. Het Kamerlid kreeg echter van niemand bijval.

Meningen fracties
De VVD-fractie, die via fractievoorzitter Jozias van Aartsen eerder deze week een hoop kritiek op Remkes had geuit, meende dat de minister voor zijn optreden in de Kamer bepaald niet "de schoonheidsprijs verdiende", maar dat hij wel mag blijven. "Wij moeten toe naar actie; krachten die onze democratie bedreigen het hoofd bieden", aldus Van Aartsen in het debat. "De bestrijding van het extremisme is een bloedernstige taak waar de samenleving niet mee belast kan worden. De overheid is nu aan zet. Kabinet: treed op. Laat je niet ridiculiseren."

Regeringspartij CDA is ervan overtuigd dat het kabinet het terroristisch radicalisme hard zal aanpakken en dat het kabinet een klimaat zal scheppen waarin de bevolking niet tegenover elkaar komt te staan. Fractievoorzitter Maxime Verhagen zei te beseffen dat het onmogelijk is iedereen die een aanslag wil plegen in de gaten te kunnen houden. Wel gaf hij aan graag te zien dat het kabinet het "verheerlijken van strafbare zaken" strafbaar gaat stellen.

SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen meent ook dat de ministers Donner en Remkes niets te verwijten valt "Er is maar een persoon die iets te verwijten valt en dat is de moordenaar zelf", aldus Marijnissen, die het kabinet opriep snel over te gaan tot actie.

PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos stelde aan de kaak dat volgens hem Remkes niet over de bevoegdheden beschikt die hij wel nodig heeft. Hij riep Remkes tevens op de Kamer in het vervolg "duidelijker, helderder en tijdiger" te informeren over bepaalde dillema’s zoals de capaciteitsproblemen bij de Algemen Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De PvdA pleit voor een Nederlandse imamopleiding die er per 2008 moet komen. Ook pleitte de PvdA ervoor om over drie jaar buitenlandse imams geen verblijfsvergunning meer te geven.

Femke Halsema van GroenLinks zei dat minister van Justitie Donner "nog maar eens goed moet nadenken" over zijn uitspraken over "rookpluimen in Nederland". Ze noemde de relatie die is gelegd tussen de dubbele nationaliteit en radicalisme kwetsend. "Ik denk dat je moet uitkijken dat je dubbele nationaliteiten niet gaat kwetsen", aldus Halsema.

Halsema noemde de verdediging van Remkes "onder de maat", maar niet zo slecht dat ze de motie van Wilders steunde. "Wij zijn niet geheel overtuigd van de juiste keuzes, maar kunnen ook niet concluderen dat de onjuiste conclusies zijn getrokken", zo sprakHalsema. Ze diende wel een motie in om opiniemakers beter te beveiligen tegen mogelijke aanslagen, deze motie werd gesteund door de VVD, D66, ChristenUnie, LPF, SGP en Groep Wilders, maar haalde het dus niet.

Fractievoorzitter Boris Dittrich van regeringspartij D66 zei de afwegingen die zijn genomen om Mohammed B. niet intensiever te volgen te kunnen begrijpen. Ook hij zei Remkes "niet sterk" te hebben gevonden in het debat. Hij riep op tot "daadkracht en leiderschap" van de regering.

Dit deed ook Bas van der Vlies van de SGP. "De burgers van dit land zitten echt niet te wachten op een ministerscrisis, maar op het herstellen van het vertrouwen. Met de hardere aanpak van moslimextremisten moet snel worden begonnen, adlus de fractievoorzitter.

Andrť Rouvoet van de ChristenUnie sloot zich aan bij de woorden van Van Der Vlies. Hij voegde hier aan toe te vinden dat de minister van Justitie voortaan sneller wordt geÔnformeerd over relevante informatie met betrekking tot bedreigingen aan het adres van mensen.

Remkes overwoog op te stappen
Remkes zelf wees de kritiek dat hij niet daadkrachtig genoeg zou optreden tegen terreur van de hand. Hij wees onder meer op de grote politieactie van woendag in Den Haag. Wel zei hij na afloop te hebben overwogen te stoppen als minister. "De belangrijke maatschappelijke opdracht kan je geen handen en voeten geven wanneer er twijfel bestaat over het politieke vertrouwen dat je hebt", aldus Remkes.

Ayaan Hirsi Ali afwezig
VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali was niet aanwezig bij het debat, zij zou er mentaal nog niet klaar voor zijn. Voorzitter van de Kamer Frans Weisglas sprak na het debat namens alle kamerleden de hoop uit haar snel weer in de Kamer te zullen weerzien.