Politiekorpsen krijgen flinke bonus

Vlijmenaar had ons via de nieuws-submit te melden:

Alle 25 regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) hebben hun targets voor 2003 gehaald. Ze krijgen daarom een bonus van in totaal 26,3 miljoen euro. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. Bij de beoordeling van de prestaties is gekeken naar zaken als het aantal verdachten dat de korpsen hebben aangeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM), het aantal boetes, de beschikbaarheid van de politie voor het publiek en daling van het ziekteverzuim.

Vorig jaar kregen nog maar vijftien korpsen een prestatiebeloning. In 2003 moesten de korpsen 15 procent van de targets halen die voor 2006 zijn gesteld. Het aantal boetes en transacties loopt echter al beter. Dit aantal steeg in 2003 al met 25 procent.

De politie heeft in 2003 233.335 verdachten aangeleverd bij het OM. Dat is een stijging van zeven procent ten opzichte van het jaar daarvoor.