Bolkestein: 'Koning Marokko moet ingrijpen'

Eurocommissaris Frits Bolkestein vindt dat Koning Mohammed VI van Marokko de Marokkanen in Nederland duidelijk moet maken dat zijn land geen ''exporteur van moordenaars'' wil zijn. De voormalig VVD-leider sprak vandaag in het politiekepraatprogramma Buitenhof op Nederland 3.

Volgens Bolkestein moet de Nederlandse regering Marokko hiertoe oproepen. ''Mohammed VI moet zijn landgenoten tot orde roepen omdat zijn land geŽmigreerde burgers blijft beschouwen als Marokkanen over wie hij zijn gezag kan laten gelden'', zo stelde de eurocommissaris. Marokkanen die in Nederland geboren worden krijgen van Marokko automatisch de Marokkaanse identiteit.

Islam in de meerderheid
De VVD-politicus schetste in Buitenhof een ontwikkeling dat binnen afzienbare tijd in de vier grote steden allochtonen in de meerderheid zullen zijn, met daarbinnen een overheersende rol voor de islam. Bolkestein noemt dat ''onheilspellend''. De ''islamitische'' moord op Van Gogh ziet Bolkestein als een beginnend teken van intimidatie. ''Het doet me denken aan de Tweede Wereldoorlog, toen er door de Duitse bezetting ook een verminderd gevoel van vrijheid was.''

In de Tweede Kamer was de VVD'er in de jaren 90 de eerste politicus van de gevestigde orde die het immigratieprobleem aan de orde durfde te stellen. Voorheen werd dat overgelaten aan Hans Janmaat, om wie feitelijk een cordon sanitaire was gelegd.


Bolkestein vreest overheersende rol islam