UFO's boven de staat Illinois

Icoon X-Factor nieuwsBoven de staat Illinois hebben honderden getuigen ongeÔdentificeerde vliegende objecten gezien. De politie kreeg op 31 oktober van inwoners uit het gebied rondom Tinley park veel telefoongesprekken binnen van burgers die zich afvroegen wat de vreemde lichten waren.

De formatie bestond uit drie in driehoeksformatie vliegende rode lichten, die elk weer uit twee afzonderlijke lichtjes leken te bestaan. Op basis van de afkomst van de waarnemingen, valt te bepalen dat de UFO's op hetzelfde moment over een gebied van twintig kilometer zichtbaar waren, wat houdt dat ze hoog vlogen en tamelijk grote, krachtige lichtbronnen geweest moeten zijn.

"De 3 heldere rode lichten kwamen vanuit het zuidwesten toen we ze voor het eerst zagen. Ze verplaatsten zich vervolgens naar het noorden (richting ons), en gingen daarna naar het zuidoosten. De lichten namen gedurende 20 minuten een ongelijkzijdige driehoeksformatie aan. De afstand tussen de objecten bleef relatief constant gedurende de waarneming. De lichten veranderden niet van snelheid, noch bewogen ze in richtingen die onmogelijk zouden zijn voor conventionele vliegtuigen. De bijna 'zwevende' snelheid en de grote hoogte die de objecten aanhielden, sluit helicopters uit. Er werd geen geluid gehoord.", aldus een getuige uit Orland Park.Op 21 augustus werd een soortgelijke melding gedaan. Rond tien uur zag David Schultz vier rode lichten in de lucht, die zeer langzaam bewogen en vervolgens stopten. Ook hier hoorde hij geen geluid van een vliegtuig. Elk licht bestond uit twee lichten die dicht bij elkaar stonden. Vervolgens gingen de lichten een voor een uit. "Mensen in de hele stad moeten het gezien hebben", aldus Schultz.

Samuel Maranto, UFO-onderzoeker die een video van de UFO in handen kreeg zegt: "Het was een groot, driehoekvormig voertuig. Een ander object verscheen en vertoonde lichten, die rond draaiden en verdwenen. Ik denk dat dit object in het grotere object ging." . MUFON en CUFORT die de zaak onderzoeken zeggen dat het een grote case is.

Bekijk hier foto's en een video.