Huismus bedreigd door nieuwbouw

cyberbull had ons via de nieuws-submit te melden:

De huismus is samen met de woudaap, grauwe kiekendief, korhoen, kemphaan, dwergmeeuw en velduil door de Vogelbescherming op de Rode Lijst gezet. Op deze lijst staan de meest bedreigde vogelsoorten. De laatste jaren is het aantal huismussen gehalveerd.

Nieuwe gebouwen met gebrek aan nestgelegenheid is de oorzaak van het terugvallen van de mussenpopulatie. De nieuwbouw heeft dakpannen en daken die niet geschikt zijn om in te nestelen. Daarnaast zijn oudere gebouwen onbewoonbaar geworden voor mussen door renovatie en isolatie.

Met de lepelaars, ooievaars en ijsvogels gaat het juist beter. Er zijn er de afgelopen tien jaar zoveel van bijgekomen, dat ze van de Rode Lijst zijn afgehaald.

de huismus
De huismus. Vroeger zo algemeen, nu zo bedreigd.