'Nederlanderschap kwijt bij ernstig misdrijf'

Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken gaat onderzoeken of zij mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap kan ontnemen, wanneer zij zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige geweldsmisdrijven. Het kabinet stemde deze zomer al in met een maatregel om terroristen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap af te pakken.

Het onafhankelijke Kamerlid Geert Wilders vindt alleen het afpakken van de Nederlandse nationaliteit bij terrorisme niet ver genoeg gaan. Hij vroeg aan de minister om dat ook toe te passen op lieden die ernstige geweldsdelicten hebben begaan. Verdonk zegde hem toe dat ze gaat onderzoeken of dit haalbaar is.

Het is overigens niet mogelijk om iemand met alleen de Nederlandse nationaliteit het paspoort af te pakken, omdat die persoon dan statenloos wordt.

Bespugen portret
Verdonk ging in de Kamer ook in op het incident van het bespuwen van het portret ter nagedachtenis aan Theo van Gogh in Amsterdam. De minister vindt dat dit ''alle grenzen overschrijdt.''

De VVD-bewindsvrouw gaf ook aan dat ze de uitlatingen die een man deed, voor de omstreden El Tawheed-moskee in Amsterdam, wil laten onderzoeken. Kamerlid Wilders wees de minister er op dat daar gisteren een man zei dat Van Gogh een 'aantal klappen op zijn bek had verdiend'.