Moslims geschokt na moord op Van Gogh

Nu de politie bekend heeft gemaakt dat de verdachte van de moord op Theo van Gogh een 26-jarige Nederlander is van Marokkaanse afkomst, komen de reacties over de gevolgen die dit kan hebben voor de sfeer in de samenleving los.

De man heeft overigens nog geen verklaring afgelegd over zijn daad. Hij ligt nog in het ziekenhuis, nadat hij door de politie in zijn been werd geschoten toen hij het vuur opende op agenten die hem in probeerden te sluiten.

Reacties moslims
Voorzitter A. Tonca van het Contactorgaan Moslims en Overheid noemde in een eerste reactie de moord op Van Gogh verschrikkelijk: ''Ik vind zijn opvattingen over de islam afschuwelijk en zeer kwetsend voor de islamitische gemeenschap, maar geen enkel motief rechtvaardigt moord.''

Directeur H. Karacaer van de Turkse sociaal-religieuze beweging Milli Görüs noemt de aanslag op Theo van Gogh ''een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, de vrijheid die voor ons allen in dit land het leven mogelijk maakt.'' Die verklaring werd ook gedaan namens de Marokkaanse moskeekoepel UMMON en de directeur M. van Diggelen van het Amsterdams Centrum Buitenlanders.

Het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), dat organisaties van onder anderen Turken, Marokkanen, Surinamers en Molukkers bundelt, zegt diep geschokt te zijn over de ''aanslag op de fundamenten van onze beschaving'', de vrijheid van meningsuiting. Het LOM vreest dat de moord de verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland verder onder spanning zal zetten.

De organisatie van ahmadiyya-moslims Ulamon, die de moord ook afschuwelijk vindt, wijst erop dat de islam tegen elke vorm van geweld is : ''Helaas zien wij dat veel moslims zich niet gedragen conform de leer en daarmee de islam zelfs een slechte naam bezorgen.''

Fouad Mourigh, één van de hoofdrolspelers uit Van Goghs laatste film Cool, zei dat geen enkele moslim achter de dader van de moord op Theo van Gogh kan staan. ''Niemand mag voor God spelen. Deze daad slaat helemaal nergens op. Maar wat het nog veel erger maakt, is dat we midden in de vastentijd zitten. De ramadan is voor de moslims een moment van bezinning. Als je in die periode zonden begaat, telt dat nog veel zwaarder dan anders'', aldus Mourigh.

'Hou het hoofd koel'
De Stedelijke Marokkaanse Raad (SMR) uit de hoofdstad heeft alle Amsterdammers opgeroepen om het hoofd koel te houden en een ieder in de gelegenheid te stellen ''om in kalmte deze moord te verwerken en op waardige wijze afscheid te nemen van Theo van Gogh. ' De SMR spreekt van een ''laffe moord'' en een ''verachtelijke daad'' die niet mag leiden tot een verslechtering van de verhoudingen tussen Amsterdamse moslims en de overige inwoners van de hoofdstad.

De raad beraadt zich op de vraag hoe de leden in deze omstandigheden de verdraagzaamheid in Amsterdam kunnen bevorderen. Ze hoopt dat maatschappelijke organisaties in Amsterdam alles op alles zetten om escalatie tussen Marokkanen en andere bevolkingsgroepen te voorkomen.

Lawaai tocht
Vanavond zal om 19.30 uur op de Dam een herdenkingsbijeenkomst voor Van Gogh worden gehouden. Burgemeester Job Cohen riep op om tijdens de herdenking luid en duidelijk te laten horen dat de vrijheid van meningsuiting ''ons lief is''. ''We willen geen stilte, maar kabaal. Wat hier gebeurt, kan niet in Nederland. En ook absoluut niet in een stad als Amsterdam.'' De burgemeester benadrukte dat ook moslimorganisaties zijn uitgenodigd op de Dam en er ook van uitgaat dat die komen.

In de hele stad heeft de politie buurtregisseurs de straat opgestuurd om de gevoelens van bewoners te peilen en ervoor te zorgen dat de gemoederen niet te hoog oplopen. Cohen verwacht overigens geen rellen.

Laatste interview
De Nederlandse Moslim Omroep (NMO) heeft toevallig gisteren een kort gesprek gehad met Van Gogh. Het drie minuten durende gesprek draait om een omgekeerde inburgeringscurus, waarin Van Gogh vragen beantwoordt over de islam. Het zal tussen 16:00 en 17:00 worden uitgezonden op de radiozender 747AM (middengolf)


Het ontzielde lichaam van Van Gogh bleef uren op straat liggen