Politie moet nog veel bonnen uitschrijven

Afgelopen week bleek al dat het Zeeuwse politiekorps bij lange na niet voldoende bonnen heeft uitgeschreven om aan het prestatiecontract te voldoen. Het korps moet nog 75.000 bekeuringen uitschrijven voor 31 december. Maar die problemen blijken in het hele land te spelen. Overal in Nederland zijn korpsen die de komende weken fanatiek bonnen gaan schrijven om de doelstellingen te halen, zoals die zijn afgesproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken in het prestatiecontract over 2004.

Vanwege de verwachte commotie heeft de politietop de korpsen gisteren in allerijl opgeroepen om te zwijgen over de tussenstanden. Maar uit een intern memo van de Dienst Waterpolitie, die de Telegraaf in handen kreeg, blijkt hoe nijpend de situatie is: iedere medewerker, ook studenten aan de politieopleiding, moet meedoen aan het opvoeren van de bonnenproductie. ''Voor alle duidelijkheid: Dit is niet vrijblijvend! Niet meer waarschuwen, maar uitsluitend verbaliserend optreden,'' stelt het memo.

De politie Noord-Holland-Noord gaat, om een tekort aan bonnen aan het eind van het jaar in de toekomst te voorkomen, het bonnenbeleid in 2005 wijzigen. Vanaf 1 januari gaat de politie daar meer stiekem flitsen.

Politievakorganisatie ACP vindt dat de aanpak zowel de veiligheid als het imago van de politie beschadigt. De Raad van Hoofdcommissarissen is het daar niet mee eens: ''Mensen die niets verkeerd doen, hebben nog steeds niets te vrezen. Een bekeuring is er uitsluitend voor hen die over de schreef gaan. En het is toch niet oneerbaar dat we bonnen uitschrijven? Dit wordt ons gevraagd. De ene maand schrijf je wat meer, de andere weer wat minder'', aldus woordvoerder Cees den Bakker.