België wil einde aan stemplicht

Verschillende Vlaamse politieke partijen hebben zich uitgesproken tegen de in het land geldende stemplicht. Kiezers zijn volgens een wet uit 1893 in België verplicht om naar het stemlokaal te komen. In het Vlaamse tv-programma De Zevende Dag meenden echter verschillende partijleiders dat burgers zelf moeten kunnen uitmaken of ze wel of niet een stem uitbrengen bij politieke verkiezingen.

Zowel de VLD, het Vlaams Blok als Groen! blijken voor afschaffing. Ze refereerden aan het feit dat enkel landen als Albanië, Libië en Cuba een opkomstplicht kennen. "elk geval niet in de meeste moderne democratiën", merkte Filip Dewinter van het Vlaams Blok op. Steve Stevaert van de sociaal-democratische SP.a sprak zich uit voor de plicht. "Hoe meer mensen meedoen met een democratie, hoe beter een democratie", meent Stevaert. Hij wees op de Verenigde Staten, waar relatief maar een klein deel van het volk de president kiest. Volgens Stevaert zouden meerdere landen een opkomstplicht willen invoeren.

Een onderzoek van krant De Morgen toonde onlangs aan dat vooral het Vlaams Blok verliezer zou worden van afschaffing van de stemplicht. De socialistische, christendemocratische en groene partijen zouden naar verhouding winnen. Zonder plicht tot stemmen zou de opkomst 30 tot 40 procent lager zijn. Dewinter is weinig bevreesd voor een mogelijk verlies. "Wij winnen erdoor, want onze aanhang is overtuigender", aldus de leider van het Vlaams Blok.