Ruzie om dialectnaam Grevenbicht

Ruzie in Zuid-Limburg: Nadat de gemeente Sittard-Geleen besloten had om onder tientallen plaatsnaambordjes ook bordjes met de dialectnaam te plaatsen, zijn de gemoederen hoog opgelopen. De reden? Soms klopt de naam op de borden niet met hoe de naam geschreven moet worden, aldus bewoners.

Een naam als Gelaen (Geleen) heeft geen problemen opgeleverd, maar Beech des te meer. Volgens een groot deel van de bewoners van Grevenbicht dient de naam van hun dorp in het dialect namelijk als Beeg geschreven te worden. Het Veldeke instituut geeft echter aan dat Beech de juiste schrijfwijze is. En dat zet kwaad bloed bij de geboren en getogen Grevenbichtenaren die aangeven zelf wel het beste te weten hoe ze de naam van hun plaats moeten schrijven.

De onlangs opgerichte dorpsraad Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk heeft daarom een enquête doen uitgaan waarin de bewoners van Grevenbicht gevraagd wordt wat de juiste schrijfwijze van hun dorpsnaam is. De ingeleverde formulieren zullen worden aangeboden aan het stadsbestuur, zodat de bordjes vervangen kunnen worden.

Saillant detail is dat de gemeente, die bij Grevenbicht vasthoudt aan de benaming van Veldeke, dat bij één van haar eigen namen niet doet. Zo zou Sittard volgens het instituut als Zittert geschreven moeten worden. Op de borden staat echter consequent Zitterd.