Wilders bestempelt islam als groot gevaar

De voormalige VVD'er Geert Wilders heeft opnieuw hard uitgehaald naar de islam. In een artikel in Het Parool schrijft het Kamerlid samen met directeur Spruyt van de conservatieve Edmund Burke Stichting dat de Nederlandse democratie gevaar loopt door de import van de islam. Volgens hen vormt niet alleen de politieke tak van de islam, maar de gehele islamitische cultuur een bedreiging voor de democratische rechtstaat.

Volgens hen moet Nederland ''worden beschermd tegen de import van de islamitische cultuur, die onze tolerantie en democratie alleen maar om zeep zal helpen.'' Het onafhankelijke Kamerlid en Spruyt wijten dat aan 'het wezen van de islam'. De islam heeft volgens hen vanaf het begin een 'politieke orde' willen zijn, waarin een scheiding tussen het wereldlijke en geestelijke domein onmogelijk is. De twee wijzen er op dat geen enkel Arabisch of islamtisch land een echt democratisch systeem kent. Afwijkende religies worden daar bovendien nauwelijks of niet getolereerd.

Cultuurrelativisme
Zowel Wilders als Spruyt hekelen het 'nihilistische cultuurrelativisme' dat Nederland in zijn greep houdt. De vrijheid van godsdienst is volgens beiden 'een groot goed, maar niet absoluut.' Ons respect voor andere culturen en godsdiensten leidt er volgens hen toe dat een stevig immigratiebeleid ontbreekt en de integratie te vrijblijvend is.

Wilders zegt in een toelichting dat het stuk in Het Parool bedoeld is om de discussie open te breken. Over politieke maatregelen om ''de islamitische cultuur te weren'' kan volgens hem later worden gesproken.

-
Het artikel in Het Parool is alleen tegen betaling in te zien.