Maastrichtse klacht over vallende urine

Bewoners van de Albertusstraat in Maastricht hebben een klacht ingediend over de herhaaldelijke neerslag van urine en vloeibare resten van uitwerpselen uit vliegtuigen. Zij troffen het afgelopen jaar met regelmaat geelbruine vlekken aan op hun dakramen en tuinmeubilair, steeds nadat er kort daarvoor een vliegtuig was overgevlogen.

Volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat is het in principe uitgesloten dat overvliegende vliegtuigen urine lozen. De toiletsystemen zijn immers gesloten. Desondanks heeft de provincie Limburg monsters genomen van het aangetroffen goedje. Binnen twee weken zouden deze geanalyseerd moeten zijn. Mocht blijken dat het inderdaad urine betreft, dan kan via radartracks bekeken worden welke vliegtuigen de schuldige zijn en dus ook of het om vluchten naar het nabijgelegen Maastricht Aachen Airport gaat.

Een bewoner stelt dat een onderzoeker tegen hem al bevestigd heeft dat de vlekken inderdaad urinesporen zijn. Ook GroenLinks Maastricht onderstreept dit. De partij wijst erop dat lozingen door vliegtuigen geen onbekend verschijnsel zijn.