Parkeerverbod 'PC Hooft-tractoren' Nijmegen

Re_plaY, National-Sniper, ircle, St. Louie en junkieXXXL hadden ons allen via de nieuws-submit te melden:

De gemeenteraad van Nijmegen wil het gebruik van grote terreinwagens, ook wel aangeduid met minder vleiende namen als 'Aso-bak' of 'PC Hooft-tractor', in de stad actief gaan ontmoedigen. Groen Links diende een motie in waarin het stadsbestuur werd gevraagd om een parkeerverbod in te stellen voor auto's langer dan 4,80m en breder dan 1,85 m exclusief buitenspiegels. De motie van GroenLinks werd met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen. Overigens is nog niet bekend of en hoe de gemeente het nu aangenomen verbod wil controleren op naleving.

De automobielbranchevereniging RAI zegt "verbijsterd te zijn" door dit besluit. Groen Links had het voorstel ingediend vanwege het feit dat de luxe Sports Utility Vehicles (SUV's), die in de praktijk zelden of nooit de onverharde weg zullen bezoeken, gevaarlijk zijn in het (stads)verkeer en door hun hogere brandstofconsumptie milieuonvriendelijk en extra vervuilend zijn.

Minister Peijs van Verkeer kondigde eerder deze week al een onderzoek aan naar de risico's van de luxe terreinwagens. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat deze bij een aanrijding ernstig letsel kunnen veroorzaken en er bij dergelijke ongevallen zelfs drie maal zoveel doden bij de tegenpartij te betreuren zou zijn als bij vergelijkbare ongelukken zonder betrokkenheid van deze grote zware voertuigen. Ook zouden veel bestuurder rond rijden met een 'vals gevoel van veiligheid' en daardoor roekelozer aan het verkeer deelnemen.