Ziektenkostenpremies stijgen mogelijk 13%

Icoon Algemeen nieuws In 2005 zal de ziektenkostenverzekering voor particulier verzekerden explosief stijgen. Zorgverzekeraars houden er rekening mee dat de kosten maximaal dertien procent zullen toenemen. Dit zal gebeuren indien minister Hoogervorst vasthoudt aan zijn plannen voor marktwerking in de ziekenhuiszorg.

Hoogervorst wil het huidige financieringssysteem omzetten, om zo op termijn de ziektenkosten terug te brengen. Hij hoopt dit te realiseren door marktwerking, maar Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat de onzekerheden nog te groot zijn. Zij pleit ervoor het huidige systeem te handhaven.

Dit pleidooi heeft bij de minister geen kans. Volgens Hoogervorst is marktwerking is noodzakelijk om de kosten beter te gaan beheersen. "We zijn over die kostenstijging nog volop in gesprek met de verzekeraars", aldus zijn woordvoerster.

De verzekeraars hebben berekend dat de kostenstijging voor particulieren tussen de 3,5 en 8 procent zullen toenemen. Daarnaast stijgen de kosten sowieso met 5 procent, aldus ZN. Per saldo neemt de 'schadelast' dus toe met maximaal 13 procent.