Bush tekent antisemitisme-wet

In Amerika heeft president George Bush een wet tegen antisemitisme bekrachtigd. Deze wet houdt onder meer in dat het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks bijhoudt in welke landen uitingen van jodenhaat voorkomen.

Bush maakte de ondertekening van de wet vandaag bekend in Florida. Dat is een belangrijke staat tijdens de komende presidentsverkiezingen en bovendien de staat waar na Israël en New York de grootste joodse gemeenschap ter wereld woont.

Volgens Bush zal de VS de vinger aan de pols houden daar waar het gaat om antisemitisme: ''We zullen er voor zorgen dat dit nooit een voet aan de grond krijgt in de moderne wereld.''.

Vooraf was er enig verzet tegen de wet, omdat die ''onnodig'' zou zijn, daar het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks al een lijst bijhoudt van internationale schendingen van de mensenrechten en godsdienstvrijheid.