Spuitje voor overtollige apen dierenpark

Een groep van twintig mantelbavianen in dierenpark Amersfoort staat op de nominatie om een dodelijke injectie te krijgen. Het aantal bavianen in het park is te groot geworden, het nachtverblijf kan maar 50 dieren aan, terwijl de apenfamilie momenteel uit 70 dieren bestaat.

Het dodelijke lot zal vermoedelijk een aantal oudere dieren en mannetjes treffen. Een onafhankelijke waarnemer bekijkt voor de dierentuin welke rol elk dier speelt in de groep. Mede op basis van deze observatie zal worden besloten welke bavianen moeten inslapen. Geboortebeperking is volgens de betrokkenen geen oplossing voor de overbevolking in de apenkolonie. Het is belangrijk voor de groep om steeds weer jonge aanwas te krijgen, daarbij lopen vrouwtjes die geen jongen kunnen krijgen de kans om te worden verstoten door de andere apen.

In een reactie stelt de Dierenbescherming dat overbevolking een van de grootste problemen is van de Nederlandse dierentuinen. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen meent dat er soms geen andere oplossing is dan euthanasie als een groep dieren niet elders geplaatst kan worden.

De mantelbaviaan
De kolonie mantelbavianen in Amersfoort is te groot geworden