Referendum afgeschaft per 1 januari

De mogelijkheid tot het houden van een referendum verdwijnt per 1 januari. Een wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks om de huidige Tijdelijke Referendumwet definitief te maken heeft vanmiddag geen meerderheid gekregen in de Tweede Kamer.

De wet is ingevoerd tijdens de regeerperiode van Paars II, op verzoek van coalitiepartner D66. Op 1 januari aanstaande loopt de wet, die de mogelijkheid tot het houden van een correctief referendum biedt, af. Voor het definitief invoeren van de volksraadpleging is een grondwetswijziging nodig. De daarvoor vereiste tweederde meerderheid werd bij lange na niet gehaald. Ook een als alternatief voorgestelde verlenging van de huidige wet met een jaar is verworpen.

De tijd begint nu te dringen voor de vakbonden en de linkse partijen, die graag een referendum willen houden over het kabinetsbeleid. Zij zullen voor 1 januari de vereiste handtekeningen moeten verzamelen om de raadpleging doorgang te kunnen laten vinden.