Scholen weigeren gratis homoblad

Re_plaY had ons via de nieuws-submit te melden:

Het homojongerenmagazine Expreszo dat gratis aan alle Nederlandse middelbare scholen een speciaal daarvoor samengesteld blad zond, is door tientallen scholen geweigerd. Sommigen mikten het blad gelijk bij het oud papier, anderen stuurden de exemplaren met een boze brief terug naar de uitgever.

De 420.000 exemplaren werden onder meer bekostigd door het ministerie van Onderwijs. Juist omdat het blad inging over tolerantie op school en probeert homoseksualiteit op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken. Het waren voornamelijk christelijke- en 'zwarte' scholen die het blad weigerden. De scholen waren naar eigen zeggen vooral bang voor negatieve reacties van leerlingen en ouders.

De speciale uitgave van Expreszo was juist geïnitieerd omdat twee jaar geleden uit onderzoek bleek dat meer dan 40% van de homo's op scholen wordt gediscrimineerd. ''Het blijkt maar weer dat er nog veel scholen zijn waar je als leerling maar beter niet kan vertellen dat je homo bent. Er gaan anno 2004 nog zoveel schoolleidingen een discussie over homoseksualiteit moedwillig uit de weg...'', aldus hoofdredacteur Merijn Henfling.

Volgens Henfling was het blad dit keer ''juist erg netjes'' gehouden. Dit om te voorkomen dat ook de scholen die iets strenger in de leer zijn er aanstoot aan zouden kunnen nemen. Omdat er ook heel veel positieve reacties binnenkwamen, overweegt Expreszo om jaarlijks een scholiereneditie uit te brengen.

Voorbeelden
Drie voorbeelden van negatieve reacties:

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap te Uddel (gemeente Apeldoorn): "Wij willen onze leerlingen niet informeren met dit soort vrijblijvende informatie. Het past niet bij onze reformatorische identiteit. Graag bespreken we homofilie op onze manier. Wilt u dit blad nooit meer toezenden?"

Het Kalsbeek College te Woerden: "Deze week werden wij verrast met een zending van een aantal exemplaren Expreszo. Wij sturen deze zending retour en wensen het blad Expreszo niet meer te ontvangen."

De unitmanager van het ZPC Rotterdam: "Ik stel het niet op prijs jullie blad ongevraagd te krijgen. Gelukkig zijn er betere manieren om leerlingen voorlichting te geven! Het Praktijkonderwijs en het laagste niveau VMBO vragen meer begeleiding en bespreking van het onderwerp. Ik hoor het commentaar al van de meeste allochtone ouders van onze leerlingen."