[update] 'Besnijden jongens ook verbieden'

Volgens VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali zou het kabinet moeten overwegen het besnijden van jongens te verbieden zolang ze niet volwassen zijn. Het Kamerlid reageerde gisteren in het televisieprogramma 'Het geluk van Nederland' van de VPRO, dat het besnijden van jongetjes aan de orde stelde. Dat programma werd gemaakt door Michiel Schaap, die zelf op de leeftijd van 8 maanden besneden werd, en daar op latere leeftijd vragen bij stelde.

Schaap stelde dat in vrijwel alle landen zelfs de mildste vorm van vrouwenbesnijdenis als een vorm van genitale verminking wordt gezien; een barbaars ritueel. Maar jongensbesnijdenis, voor zover bekend de oudste chirurgische ingreep ter wereld, daar praten we niet over.

Van oudsher worden joodse jongetjes uit religieuze overwegingen besneden, en ook islamitische jongens ondergaan dat ritueel. In Amerika en Engeland worden ook veel jongens besneden (circa de helft), dat heeft daar echter geen ritueel uitgangspunt, maar een hygiënisch of esthetisch. Jongensbesnijdenis is in de USA een bedrijfstak met een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard dollar, maar is daar de laatste jaren wel degelijk onderwerp van fel en emotioneel debat. In de Verenigde Staten lopen al tal van rechtszaken; tegen artsen, ziekenhuizen en ouders.

In Nederland worden besnijdenissen bij jongens vooral in islamitische en joodse kring uitgevoerd, enige duizenden per jaar. Ook worden soms autochtone jongens besneden die een te nauwe voorhuid hebben, maar dat is dan uit medisch oogpunt.

Het kabinet stelde kortgeleden in Nederland de mildste vorm van meisjesbesnijdenis strafbaar, ook als het maar om een heel klein sneetje boven de clitoris gaat. Hirsi Ali vindt dat dit bij jongens ook zou moeten gebeuren. De ingreep kan volgens haar bij jongens ook heel ingrijpend zijn, zeker veel ingrijpender dan een klein sneetje bij een meisje. Ze vindt dat jongensbesnijdenis dan ook als genitiale verminking omschreven moet worden.

'Joden besnijden is geen leed'
Directeur Ronny Naftaniël van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft vandaag meteen boos gereageerd op de uitlatingen van Hirsi Ali. ''Ze wil een eeuwenoud gebruik onnodig de nek om draaien. Besnijdenissen volgens de joodse traditie zijn niet wreed, richten geen schade aan en veroorzaken geen leed. Hirsi Ali gaat te ver in haar 'anti-religieuze kruistocht'.''

Update 11:30

'Op moslims gemunt'
Volgens de voorzitter van de Nederlandse Moslimraad, Derwisj Maddoe, heeft Hirsi Ali dit voorstel enkel gedaan om moslims aan te kunnen vallen: ''Ze probeert weer aandacht te vragen voor zichzelf en de moslimgemeenschap in een kwaad daglicht te stellen.''

Maddoe vindt dat het VVD-Kamerlid met haar voorstel wederom tornt aan de grondwettelijk bepaalde vrijheid van godsdienst. Hij benadrukt dat jongensbesnijdenis volgens islamitische traditie niets te maken heeft met verminking en noemt het voorstel ''te gek voor woorden.'' De voorzitter van de Moslimraad vreest niet dat jongensbesnijdenis op termijn verboden gaat worden. ''Ik denk niet dat het kabinet dit plan serieus neemt.''


Religieuze besnijdenis van Joodse baby

-
De site van het tv-programma, met veel info en links over deze kwestie.
-