Provincie opent jacht op damherten

Een anonieme FOK!ker had ons via de nieuws-submit te melden:

De provincie Friesland heeft aangekondigd dat de damherten die in Friesland in het wild voorkomen, zullen worden afgeschoten. De herten, ooit ingevoerd als 'huisdier', zijn in het verleden ontsnapt of vrijgelaten uit veelal particuliere wildparkjes en vormen inmiddels een plaag in de diverse Friese regio's. Zo lopen er in de Tjongervallei en het Katlijker Schar al zo'n vijftig wilde damherten rond en bestaan er tussen Damwoude en Dokkum ook al verschillende kleine roedels.

"Damherten hebben hier niets te zoeken. Het is geen inheemse diersoort, ze vreten graan en mais, en ze springen soms de weg op. Ruim 100 kilo op de motorkap, dat is geen pretje", aldus een medewerker van de provincie. Daarom komen de damherten binnenkort op een lijst van schadelijke exoten, samen met muskusratten, beverratten, nijlganzen, verwilderde katten, marterhonden en wasberen, waarmee ze dus volgelvrij zullen zijn verklaard.

Ook Sipke de Jong, jager van beroep, komt ze vaak tegen in hen veld: "Het zijn prachtige beesten, maar je moet eerlijk wezen: ze horen hier niet." Hij vermoedt zelf dat eerste herten van de huidige populatie jaren geleden zijn ontsnapt uit een raster in Oranjewoud en vervolgens volkomen verwilderd zijn. Sindsdien gebeurt het regelmatig dat de moestuintjes in Mildam en Katlijk worden geplunderd door de damherten en er zijn al enkele ongelukken in het verkeer voorgekomen, waarbij de herten de weg op liepen. De Jong vreest dat indien er niet wordt ingegrepen, ook de reeënpopulatie aan de damherten ten onder zou gaan: "Uiteindelijk wint de sterkste."

Het damhert wordt in Nederland verder alleen op de Hoge Veluwe geaccepteerd. Ook daar is deze soort ooit uitgezet en heeft het dier zelfs een beschermde status gekregen.

Damherten
Een koppel damherten