VOC-schat gedicht na klagende ambtenaren

Kunstschilder en galeriehouder Gerd Jan Roos uit Oudeschild op Texel is zo boos op ambtenaren van de gemeente dat hij een in zijn achtertuin ontdekte beerput uit de VOC-tijd dichtgooit. Hij zal hem afdichten met zand en doek en er een kleine vijver maken. Hij blijft verder van het VOC-erfgoed af, maar archeologen ook.

Roos stuitte vorige week tijdens graafwerkzaamheden in zijn tuin op de VOC-schat van ruim 400 jaar oud. De oude beerput bleek vol te zitten met scherven, pijpenkopjes, schalen, vazen, parfumflesjes, kokosnoten en schoeisel.

De ontdekking leidde tot veel publiciteit en bezoek van onder meer archeologen. Gisteren brachten medewerkers van de gemeente hem een bezoek. Die bleken echter meer interesse te hebben in een 'tuinhuisje', waarvoor geen vergunning was aangevraagd, dan in de schat. Roos werd daar zo boos over dat hij de schat nu dichtgooit en niemand meer toelaat in zijn tuin.

Eerder klaagden overigens archeologen al over het eigenhandige opgraven van de oudheden door Roos. Hij had volgens hen zijn vondst moeten melden bij gemeente of de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Bovendien vereist een opgraving een professionele aanpak. Door in het wilde weg te graven, wis je alle sporen naar het verleden uit, zo betoogden zij.

-
Artikel uit het NHD van afgelopen week over de VOC-schat.