GroenLinks: Politieke taboes aanpakken

Volgens GroenLinks moeten, 'om Nederland werkelijk voor te bereiden op de toekomst', een aantal taboes worden doorbroken. De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer heeft daartoe een plan opgesteld voor structurele hervormingen tot 2030.

Zo wil GroenLinks de hypotheekrenteaftrek en de aftrek van pensioenpremies voor de hogere inkomens gaan aanpakken. Ook moeten 65-plussers met een goed inkomen gaan meebetalen aan de AOW. Verder moeten de Europese begrotingsregels, dat lidstaten een begrotingstekort van hooguit 3% toestaat, vervangen worden door een aanpak waarbij meer rekening wordt gehouden met de omstandigheden van een land.

De partij wil 'door vergroening van het belastingstelsel' de CO2-uitstoot met 50% verminderd hebben in 2030. Ook moet dan zeker de helft van de gebruikte energie milieuvriendelijk worden opgewekt.

Andere koers
Het huidige regeringsbeleid voor de lange toekomst verergert de teruggang alleen maar, meent GroenLinks. Bovendien treft het beleid vooral de zwakken in de samenleving. GroenLinks wil de helft van de 80 miljard euro die Balkenende-2 tot 2020 wil uitgeven aan wegen, bestemmen voor onderwijs, onderzoek en duurzame energie. De arbeidsdeelname moet in 2030 omhoog naar 80%, onder meer door verlaging van de lasten op laagbetaald werk. Hierdoor komen kwetsbare groepen, zoals allochtonen en laagopgeleiden, eerder aan de slag, meent de partij.