SP wil terugtrekking Kroes als eurocommissaris

CryARiver en Substitute hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek binnenland nieuws Het kandidaat stellen van Neelie Kroes als eurocommissaris is nu al omstreden volgens sommigen. Zo wil SP-Tweede-Kamerlid Harry Van Bommel dat het kabinet Kroes terugtrekt als kandidaat-eurocommissaris. Door haar verleden zou ze niet de geschikte persoon zijn voor de post Mededinging.

In een schrijven aan premier Balkenende beweert Van Bommel dat Kroes zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan vriendjespolitiek. Zo was ze als bemiddelaar nauw in 1994 nauw betrokken bij een poging van een Nederlands consortium om fregatten te verkopen aan de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij zou ze een bevriende tussenpersoon naar voren hebben geschoven om hem provisie te laten opstrijken. Uiteindelijk ging de verkoop niet door.

Volgens Van Bommel is haar integriteit in het geding. Op de post Mededinging moet Kroes onder meer oordelen over fusies en overnames in het bedrijfsleven, een functie "waarbij onafhankelijkheid en integriteit voorop dienen te staan", aldus Van Bommel. Klokkenluider Paul van Buitenen zegt samen met Erik Meijer een imposante lijst belastend materiaal te hebben. Maandag zullen ze deze presenteren.

"Er is geen enkel bewijs dat aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke veroordelingen, maar de lijst met beschuldigingen en verdachtmakingen is indrukwekkend", aldus Van Buitenen. Meijer: "" Beiden vinden dat er alsnog een antecedentenonderzoek moet komen. "Dat is er wel voor burgemeesters, topambtenaren en ministers, maar niet voor Europees Commissarissen", aldus Van Buitenen.