'Meer allochtone rechters gewenst'

Icoon Binnenlands nieuws In Nederland zouden meer allochtone rechters moeten komen, zodat de rechterlijke macht op termijn een betere afspiegeling van de samenleving vormt. Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak in een gepubliceerd rapport. Momenteel is minder dan één procent van de 1700 rechters van buitenlandse afkomst.

In het vierjarenplan van de Raad voor de Rechtspraak staat dat er de komende jaren een wervingscampagne zal plaatsvinden onder allochtone rechtenstudenten. Omdat advocatenkantoren hen ook graag verwelkomen, is het moeilijk om ze te werven voor de baan als rechter.

De kantoren krijgen steeds vaker buitenlandse cliënten en die dijkwijls geven die de voorkeur aan iemand met een gelijke achtergrond als advocaat.