Bijna één miljoen moslims in Nederland

Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er begin 2004 in Nederland ongeveer 945.000 moslims woonden. De verwachting is dat medio 2006 de grens van één miljoen gepasseerd zal worden. Daarmee is het aantal moslims sinds 1990 verdubbeld.

De meeste moslims, 66%, zijn van Turkse of Marokkaanse komaf. In totaal maken moslims 5,8% van de gehele Nederlandse bevolking uit, maar lokaal zijn de verschillen groot. In Amsterdam is 13% van de inwoners moslim, in Den Haag 11,4% en in Rotterdam 10%. In Friesland en Drenthe daarentegen is slechts 2% aanhanger van de profeet Mohammed.

Meer dan 95% van de islamieten in ons land heeft een niet-westerse herkomst. Maar lang niet alle allochtonen zijn islamiet. Zo'n 54% van de niet-westerse allochtonen in Nederland is islamitisch. Onder niet-westers verstaat het CBS alle allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Het aantal Nederlandse moslims groeit niet alleen door immigratie, maar ook doordat in Nederland wonende allochtonen kinderen krijgen. Van de niet-westerse islamieten op 1 januari 2004 behoort 38% tot de tweede generatie