Linkse jongeren willen linkse coalitie

De jongerenorganisaties van de drie linkse politieke partijen in de Tweede Kamer willen dat er een brede linkse-coalitie komt. DWARS (GroenLinks), de Jonge Socialisten (PvdA) en ROOD (SP) roepen In een gezamenlijk manifest, Peper-Manifest geheten, hun moederpartijen op tot meer samenwerking.

De politieke jongeren menen dat de linkse partijen alleen door goede samenwerking een alternatief kunnen bieden voor het 'keiharde beleid' van het tweede kabinet-Balkenende. Volgens de linkse jongeren is de huidige regering bezig met ''het afbreken van de verzorgingsstaat onder de 'dekmantel' van eigen verantwoordelijkheid.''


Het Peper-Manifest wordt op donderdag 23 september overhandigd aan aan Femke Halsema, Wouter Bos en Jan Marijnissen. Vanaf dan zal de inhoud van het stuk ook op internet worden gezet.