Meerderheid Nederlanders tegen bezuinigingsplannen

Substitute had ons via de nieuws-submit het volgende te melden:

Icoon Binnenlands nieuwsEen meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. 60% van de Nederlanders zegt moeite te hebben met de voorgenomen plannen. Dit blijkt uit een peiling onder 750 mensen gedaan door Maurice de Hond in opdracht van het NOS-Radio 1 journaal.

Nederlanders blijken vooral moeite te hebben met de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd, het langer werken tegen hetzelfde salaris en het afschaffen van de VUT en het prepensioen. Dit zijn punten waar ook de vakbonden fel tegen zijn. Driekwart van de vakbondsleden is niet blij met de kabinetsplannen, zelfs bij aanhangers van de drie regeringspartijen is er enige weerstand. Zo maken 47 procent van de VVD-kiezers zich ernstige zorgen over de plannen, bij het CDA ligt dit op procent. Wel vindt 51 procent van de ondervraagden dat de bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. Zoals verwacht is dit percentage bij het CDA en de VVD het hoogst: 70 procent. Bij de linkse partijen is dit 25 procent.

Opvallend is dat veel minder mensen moeite hebben met het afschaffen van de pc-privéregeling. Zo'n 20 procent is tegen deze afschaffing. Ook tegen het halveren van het spaarloon is weinig weerstand, 24 procent is tegen deze maatregel. 6% ziet het niet zitten om flexibeler te gaan werken.

Nederlanders zijn vaak bereid om te gaan staken. Zo geeft 39 procent aan bereid te zijn om te staken, 10 procent zegt zelfs zeker te zijn om op 2 oktober te gaan staken. Op deze datum staat een grote vakbondsdemonstratie tegen de bezuinigingsplannen op het Museumplein in Amsterdam op de agenda. Op basis van de resultaten van het onderzoek schat Maurice de Hond dat er meer dan 100.000 mensen op 2 oktober zullen demonstreren.