Bonaire kiest voor directe band met Nederland

Icoon Algemeen nieuws In een referendum heeft vrijdag een meerderheid van de inwoners van Bonaire gekozen voor een directere band met Nederland. Volgens de voorlopige uitslag koos 59 procent van de kiezers voor deze optie. De definitieve uitslag van het referendum zal volgende week bekend gemaakt worden, en is niet bindend voor de regering. De uitslag is niet echt opmerkelijk omdat op Bonaire en de andere eilanden van de groep de mening heerst dat de Antilliaanse regering te veel aandacht en geld besteedt aan Curašao.

In de huidige situatie zijn Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen (waartoe Bonaire behoort) elk zelfstandig binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Zestien procent van de kiezers wil deze situatie graag intact houden. Een flink gedeelte van de kiezers wil dat Bonaire een zelfstandig land in het Koninkrijk wordt (25 procent). Minder dan ÚÚn procent van de bevolking wil dat Bonaire volledig onafhankelijk wordt, zonder banden met Nederland of de Antillen.

De directere band, waarvoor de meerderheid van de kiezers koos, zou betekenen dat Bonaire voortaan direct met Den Haag zou overleggen over zaken als onderwijs, justitie, ouderdomsvoorzieningen en gezondheidszorg. De regering van de Nederlandse Antillen zou hier dan niet meer bij betrokken worden.

Omdat de besprekingen over de toekomst van de eilanden pas plaatsvinden nadat inwoners op alle eilanden gestemd hebben, zal het nog minstens zes maanden duren voordat er gevolgen merkbaar zijn. Curašao zal in maart 2005 naar de stembussen gaan, Saba en Sint Eustatius stemmen later dit jaar en in Sint Maarten werd in 2000 al gekozen voor een aparte status.