Premier: Nederland blijft christelijk

''De christelijke identiteit van Nederland blijft bestaan. Zelfs als niemand meer naar de kerk gaat, betekent dat niet dat je zomaar christelijke wortels wegpoetst. We blijven in die zin christelijk'', zo zegt minister-president Jan Peter Balkenende in het NRC Handelsblad. De krant publiceerde vandaag een interview met de premier over Europa. De CDA-leider ziet de Nederlandse ''eigenheid'' en de Nederlandse cultuur, ondanks invloeden van buitenaf, niet verdwijnen.

De premier lijkt in het interview een lans te breken voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (EU). Zo stelt Balkenende dat in Europa naast de Griekse, Romeinse en joods–christelijke ook islamitische en Arabische invloeden, bestaan. ''Daar is niets mis mee. Die zijn herkenbaar, die horen er ook bij''. Het lidmaatschap van Turkije van de EU kan volgens hem een positieve invloed hebben op andere islamitische landen in die regio.

Balkenende verzet zich in het interview tegen het beeld als zou na de 11 september aanslagen in Amerika een botsing tussen de islam en de Westerse beschaving op gang zijn gekomen. Wel is hij mede door die aanslagen op het idee gekomen om een debat over Europese waarden te organiseren. ''Als die dialoog niet tot stand komt, dreigt het risico van langs elkaar heen leven, elkaar niet ontmoeten.''

Op 6 oktober komt de Europese Commissie met een rapport of Turkije ver genoeg gevorderd is met de noodzakelijke politieke en economische hervormingen. In de commissie lijkt een diepe verdeeldheid te bestaan. Zo heeft scheidend EU–landbouwcommissaris Fischler zijn collega's een brief geschreven dat Turkije meer Aziatisch dan Europees is. Volgens hem kan de Turkse aansluiting alleen al aan landbouwsteun 11 miljard euro per jaar gaan kosten. Eerder waarschuwde zijn Nederlandse collega Frits Bolkestein voor de islamisering van Europa.