Student kraakt eeuwenoud wiskundig vraagstuk

Knilessew en plakkert- hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Een Eindhovense student aan de Fontys Hogeschool heeft een eeuwenoud wiskundeprobleem gekraakt. De student, G. Uytdewilligen, bedacht na twee jaar puzzelen een formule waarmee de nulpunten van elke wiskundige vergelijking berekend kunnen worden.

De Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen waar Uytdewilligen studeert noemt de ontdekking " een enorme wiskundige doorbraak". In 1832 werd voor de laatste keer geprobeerd de formule te berekenen.

Uytdewilligen zelf verklaarde dat juist gezien die eeuwenlange worsteling het "een uitdaging" was het puur theoretische vraagstuk op te lossen. "Ik voelde me altijd al thuis in het denken in abstracties. Vooral de hogegraadsvergelijking van de nulpunten intrigeerde me omdat wetenschappers hier al sinds eeuwen een oplossing voor proberen te vinden."