Vrouwen massaal gedumpt in Turkije

Bard_Yttap, Meki en Jackal_Omega hadden ons via de nieuws-submit het volgende getipt, waarvoor dank!

Icoon Binnenlands nieuws Steeds vaker dumpen Turkse mannen hun vrouw in het land van herkomst, zonder hun identiteitspapieren achter te laten. Deze ontwikkeling komt niet alleen meer voor bij de Marokkanen. Dat blijkt uit antwoorden op kamervragen aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Vorig jaar werden zeker honderd Turkse vrouwen achtergelaten in hun herkomstland. In hetzelfde jaar waren 27 Marokkaanse vrouwen hiervan het slachtoffer. Verdonk benadrukte in haar antwoorden op de kamervragen dat enkel de gevallen zijn geregistreerd, die bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in Turkije en Marokko worden gemeld.

De VVD en de PvdA eisen maatregelen tegen deze praktijken. De maatregelen moeten worden gericht tegen de mannen die dit hun gezin aandoen. Bovendien moeten slachtoffers meer steun krijgen. Verdonk laat weten dat er consulaire bijstand is voor vrouwen en kinderen die de Nederlandse nationaliteit hebben of beschikken over een Nederlands vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort.

Er zijn ook strafrechtelijke maatregelen mogelijk. Dit is echter afhankelijk per situatie an sich. Zo kan er sprake zijn van geweldpleging of van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Verder is het mogelijk de man diefstal of verduistering van staatseigendom ten laste te leggen, indien hij het paspoort heeft afgepakt.