Nota moskeebeleid R'dam van tafel geveegd

Icoon Binnenlands nieuws De Rotterdamse wethouder Pastors van Leefbaar Rotterdam heeft bekend gemaakt de nota ruimtelijk moskeebeleid 2004 te hebben ingetrokken. Hij doet dit na kritiek van diverse moslimorganisaties in Rotterdam en de raadscommissie Fysieke Infrastructuur.

De in juni gepresenteerde nota spitste zich voornamelijk toe op he vastleggen van de architectuur van nieuw te bouwen moskeeën in de havenstad. Met de nota wilde het college van burgemeester en wethouders zorgen dat de nieuwe gebedshuizen passen in de buurt waarin ze komen te staan. Daarbij werd onder meer gedacht aan het schrappen van een bepaling in het bestemmingsplan, zodat minaretten niet hoger dan 35 meter mogen zijn. Daarnaast wilde het college ervoor zorgen dat in de moskeeën behalve gebedsdiensten ook activiteiten plaats gaan vinden ter verbetering van de relatie met omwonenden.

De kritieken van oppositie en coalitiepartijen waren eensgezind. Zo betreurden ze dat bij het opstellen van de nota geen overleg is gevoerd met onder meer moskeebesturen. Ook vond het meerendeel van de fracties dat de nota te veel ging over wat er in de gebouwen zou moeten gebeuren en te weinig over ruimtelijk beleid, hetgeen de eigenlijke taak van deze commissie is.

Wethouder Pastors ergerde zich aan de commissie, die volgens hem te weinig inging op de inhoud van de nota. Volgens de wethouder werd het vooral een discussie op basis van sentiment. "Jammer, want we hebben gekeken wat er bij de Essalam Moskee gebeurde en proberen herhaling te voorkomen." Het college poogde tevergeefs het moskeebestuur vorig jaar de nieuwe Essalam Moskee op Rotterdam-Zuid een moderne aanblik te geven.

Pastors reageerde geïrriteerd op verwijten hoe hij erbij komt dat er weerstand is tegen de bouw van een moskee, aangezien dat nooit is onderzocht. "Er wordt wel heel erg makkelijk gedaan of ik de enige ben die gek is geworden. Ik heb veel aanwijzingen dat het speelt. De inzet van deze nota was te zorgen dat uiteindelijk meer mensen zeggen dat ze het gebouw dat er komt te staan, mooi vinden. Ik weet zeker dat als we zo door gaan als met de Essalam Moskee de weerstand in de samenleving alleen maar groter wordt."