Dronken echtelieden riskeren celstraf in India

In bepaalde delen van India riskeren mannen straks mogelijk een gevangenisstraf van maximaal drie jaar, indien zij alcohol consumeren zonder toestemming van hun vrouw. Dit wetsvoorstel is ingediend door de Bihar Women's Commission (BWC), een vrouwen-emancipatiebeweging die strijdt tegen de vele vormen van geestelijke en lichamelijke mishandelingen die veel vrouwen in India binnen hun huwelijk moeten ondergaan.

De BWC claimt dat een groot deel van deze mishandelingen ontstaat door drankmisbruik van de man binnen het gezin. Dit voorstel maakt deel uit van een pakket aan voorstellen, die nu zijn aangeboden aan Rabri Devi, de premier van de deelstaat. Het rapport werd later door het ministerie omschreven als "een zeer revolutionaire stap naar emancipatie."