Haagse politiek niet langer voor 'zwaargewichten'

D-FENS had ons via de nieuws-submit te melden:

Vanwege het feit dat de Tweede Kamer momenteel op zomerreces is, wordt deze periode van relatieve rust vooral gebruikt om de noodzakelijke maatregelen van onderhoud en verbetering aan de regeringsgebouwen plaats te laten vinden. Alhoewel sommige maatregelen toch onverwacht verstrekkende gevolgen blijken te hebben.

De toegang naar het Tweede Kamer gebouw is recentelijk voorzien van een nieuw veiligheidssysteem, waarbij de sluisdeuren zo zijn afgesteld dat deze dienst weigeren, indien er iemand door wil die meer weegt dan 120 kio. Deze maatregel is ingesteld om te voorkomen dat er een persoon mee kan glippen indien er net een ander wordt toegelaten.

Deze maatregel hield het CDA-kamerlid Algra echter buiten de deur, toen hij naar binnen wilde. Algra, zelf gezegend met een voorkomen van naar eigen zeggen 103 kilogram, droeg twee zware zogeheten loodgieterstassen bij zich, gevuld met dossiers. Met deze tassen in de hand bleek hij de grens van 120 kilo te overschrijden. En dus moest Algra buiten blijven, of anders de tassen ťťn voor ťťn naar binnen brengen.

Algra zelf reageerde overigens tamelijk lakoniek op het voorval. Volgens hem was dit al meerdere kamerleden en fractiemedewerkers overkomen, maar hadden die er, waarschijnlijk uit een vorm van schaamte, nog geen ruchtbaarheid aan gegeven.