Nieuw kenteken (01-GBB-1) goedgekeurd

Minister Peijs van Verkeer heeft toestemming verleend voor een nieuw kenteken met een volstrekt andere cijfer-letter-combinatie dan nu gewoon is. Ook brommers en snorfietsen zullen onder het nieuwe kenteken vallen. Vanaf september 2005 geldt namelijk ook voor brom- en snorfietsen een kentekenplicht. Het kabinet besloot daar indertijd toe om hun eigenaren makkelijker op te kunnen sporen. Jonge snelheidsduivels kunnen eenvoudiger worden opgespoord. Ook diefstal van bromfietsen is door deze registratie beter aan te pakken.

Brom- en snorfietsen zijn ook de eerste voertuigen die het nieuwe kenteken krijgen: 01-DBB-1 enzovoorts. Wanneer auto's de nieuwe combinaties krijgen wordt geheim gehouden, om de voertuigverkoop niet te hinderen.

De combinaties met de beginletter B (01-BBB-1) zijn gereserveerd voor bedrijfswagens, die met C (01-CBB-1) voor het corps diplomatique en de letters D en F voor bromfietsen. Het eerste kenteken voor een personenauto zal daarom 01-GBB-1 zijn. Als de combinaties op zijn gaat men over op 1-BBB-01.

Het ministerie moet nog besluiten of bepaalde lettercombinaties die staan voor te bekende afkortingen uitgesloten worden. Te denken valt dan aan NSB, VVD, SGP of PSV. Klinkers zijn uitgesloten.