Haagse raad bakkeleit over porno-poster

Een omstreden reclameposter van discotheek Asta verhit de gemoederen in de Haagse gemeenteraad. Nadat CDA-raadslid T. Lutter de zaak aanhangig maakte bij zijn collega-politici nam de plaatselijke jongerenafdeling van het CDA het initiatief het naakt op de affiches af te plakken. Dit weer tot woede van D66.

In een reactie stelt woordvoerder Roeland Bol van het CDJA dat de actie ludiek moet worden opgevat. "We willen graag het pleidooi van CDA-raadslid Lutter ondersteunen", aldus Bol. De CDJA'er wil het debat aanzwengelen over wat wel en niet kan in de publieke ruimte. Bol: "Er wordt wat ons betreft een grens gepasseerd, als een poster mensen choqueert of kwetst. Wanneer bepaalde normen echt worden overschreden, zullen we zeker weer in actie komen."

D66-fractievoorzitter Van Lente meent dat de actie van de CDA-jongeren alle perken te buiten gaat. Hij spreekt van 'bekrompen fatsoensrakkers'. Op zijn website stelt Van Lente: "Wie bepaalt hier nu wat mag en wat niet? De jongeren van het CDA denken dat zij dat mogen bepalen. Maar waarom mogen zij dat eigenlijk bepalen?"

CU/SGP-raadslid W.J. Pijl vindt deze stellingname opmerkelijk en ondersteunt de actie van het CDJA. "D66 is een partij die gelijkheid en gelijkwaardigheid van de vrouw, zeer hoog in het vaandel heeft staan. Maar blijkbaar geeft Van Lente weinig om de waardigheid van de vrouw." Pijl vindt het bemoedigend dat er jongeren zijn die vinden dat er grenzen aan reclame-uitingen zijn. "Als hun actie wordt bestempeld als bekrompen fatsoensrakkerij, moeten ze dat maar als een compliment opvatten", aldus Pijl.

Asta Porn Star, het evenement waarvoor reclame werd gemaakt, vond overigens gisteravond plaats. De affiches zijn inmiddels vrijwel verdwenen uit het straatbeeld.

Asta Pornstar
De gewraakte reclameposter