'Boete voor trage overheidsinstanties'

Icoon politiek binnenland nieuws De PvdA wil overheden prikkelen zich beter aan de wettelijk vastgestelde beslissingstermijnen te houden door ze een boete op te leggen voor iedere dag dat de termijn overschreden wordt. Per dag moet de trage overheid volgens het voorstel twintig euro aan de gedupeerde burger betalen, met een maximum van duizend euro.

PvdA-Kamerlid Aleid Wolfsen zal dit voorstel over twee weken naar de Tweede Kamer sturen. Wolfsen vindt het niet kloppen dat burgers zware sancties opgelegd kunnen krijgen als ze te laat zijn, terwijl de overheid heel vaak te laat is met het behandelen van vergunningsaanvragen en bezwaarschriften.

Naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer over het niet op tijd beslissen van overheden heeft het kabinet aangekondigd maatregelen te zullen gaan nemen. Wolfsen is echter bang dat daadkracht uit zal blijven.

"We hebben de Algemene Wet Bestuursrecht nu tien jaar en de wettelijke termijnen die daar in staan zijn eigenlijk kraakhelder, maar door het ontbreken van een financiŽle prikkel in de wet wordt er vaak toch te laat beslist op vergunningsaanvragen en bezwaarschriften," aldus Wolfsen.

Volgens Wolfsen kan de maatregel de overheid een besparing van miljoenen opleveren. Nu besteden de Nationale Ombudsman, rechters en de Raad van State veel tijd en geld aan de afhandeling van klachten van ontevreden burgers die te maken hebben met de snelheid van de overheid.