Politieke kennis en interesse jongeren gering

Het is triest gesteld met de politieke kennis van het gros van de jeugd. Desondanks weten de jongens er toch nog net iets meer uit te persen dan de meisjes, aldus een onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven onder ruim zeshonderd leerlingen van middelbare scholen in Vlaanderen.Naar het blijkt lezen jongens meer politiekgerelateerde berichten in kranten, waar meisjes hun oog vooral laten vallen op ander soortelijke artikelen. De kennis die werd opgedaan uit de kranten valt echter tegen; geen van de jongeren beantwoordde meer dan de helft van de vragen goed.

De extreemrechtse partijen als het Vlaams Blok konden vanuit de mannelijke kant op veel sympathie rekenen. De jongens hadden veel belangstelling voor het nationalistische gedeelte, niet in de eerste plaats door het racistische aspect.

Op de vraag of er belangstelling was voor het verlagen van het stemrecht naar het zestiende jaar werd door de meerderheid negatief gereageerd. Een van de vele aanwijzingen uit het onderzoek die aantoont dat de jeugd zich nog niet echt om de politiek bekommert.