Protest tegen rellende asielzoekers in Eindhoven

De uiterst rechtse beweging Nationale Alliantie gaat komende vrijdagavond protesteren bij asielzoekerscentrum Beatrixoord in Eindhoven. Reden is dat asielzoekers verleden maand voor relletjes met de politie zorgden door de weg te blokkeren, tijdens een protest na het overlijden van een mede asielzoekster. De asielzoekers bekogelden toen de politie met stenen en sloegen met stokken.

De Brabantse afdeling van de Nationale Alliantie vindt dat de asielzoekers helemaal niet hadden mogen demonstreren, omdat zij in Nederland wonen zonder verblijfsvergunning. Bovendien meent de groepering dat het met ''dergelijke vormen van brutaliteit afgelopen moet zijn''. De Alliantie zegt een voorbeeld te zullen geven hoe een demonstratie geweldloos en vredelievend gevoerd dient te worden.

De Nationale Alliantie (NA) schrijft op haar website onder meer voor de uitzetting te zijn van alle allochtonen die zich niet aan willen passen of crimineel gedrag vertonen. Ze is tegen migrantenstemrecht, en tegen het gedogen van alle soorten drugs. De partij omschrijft zichzelf als tegenstander van de multiculturele samenleving en als anti-islam en anti-zionistisch.

-
Inmiddels is er via de actiesite Indymedia door sympathisanten van de asielzoekers opgeroepen tot een steunbetuiging gelijktijdig met het protest van de NA.