9292ov.nl voortaan in zwart-wit

Reisinformatie-site 9292ov.nl is voortaan alleen nog maar in zwart-wit te zien. Exploitant Reisinformatiegroep uit Utrecht wil zo een einde maken aan de voortdurende haperingen met het verstrekken van reisadviezen. De site geeft dagelijks meer dan 80.000 adviezen en was nogal eens traag. Volgens de reisgroep is de site nu ook onderscheidend van anders sites.

Nieuw op de site is dat er ook informatie over taxi's en busjes die op aanvraag voorrijden te vinden is. Reizigers en het ministerie van Verkeer & Waterstaat hadden hierop aangedrongen. Reizigersvereniging Rover heeft de nieuwe site getest en van een goedkeuring voorzien.