Geen Stadsloop door zondagswet

Icoon Binnenlands nieuws Het naleven van een oude zondagswet uit 1815 heeft ervoor gezorgd dat de Stadsloop van Heerlen op zondag 19 september geen doorgang kan vinden. De organisatie en de vele deelnemers zijn teleurgesteld, de plaatselijke kerk juicht.

De Stadsloop is een weg-atletiek evenement met tussen 1200 en 1500 deelnemers. Dit jaar zou de wedstrijd, die inmiddels een regionale trekpleister is geworden, voor de zeventiende keer gehouden worden. Traditiegetrouw start en eindigt de loop bij de rooms-katholieke St. Pancratiuskerk.

Hoewel de Stadsloop veel mensen heeft die het evenement een warm hart toedragen, zijn met name de kerkgangers en kerkbestuur er allerminst over te spreken. Volgens hen wordt door het evenement het onmogelijk gemaakt om de (drie) missen op zondagmorgen te bezoeken. Start en finish van de Stadsloop waren zo dicht bij de kerk gesitueerd, dat kerkbezoek vrijwel onmogelijk was. Het kerkbestuur is verder van mening dat door de luidsprekers de zondagsrust wordt verstoord.

Vorig jaar kwam het daarij tot een conflict tussen deken Th. van Galen van de Pancratiuskerk en burgemeester H. Lurvink over de slechte bereikbaarheid van de kerk. Van Galen beschuldigde de gemeente van het niet nakomen van afspraken over de bereikbaarheid (het rijden naar, parkeren bij en binnenkomen van de kerk). Het stadsbestuur zou zich over de kwestie buigen.

Uit de landelijke zondagswet, die in heel Nederland van toepassing is blijkt dat vůůr 13.00 uur de kerkdiensten niet mogen worden gehinderd. Op grond van de uit 1815 stammende wet gaf Heerlen het kerkbestuur het gelijk. De organiserende stichting legt zich neer bij het besluit. Ze hoorde daar zo laat van, dat het niet mogelijk blijkt voor 19 september een nieuw parcours te vinden. De zeventiende editie van de Stadsloop kan dus geen doorgang vinden.