Forse afname aantal asielzoekers

Icoon Binnenlands nieuwsEen steeds verder reducerend aantal asielzoekers meldt zich bij de daarvoor bestemde opvang in Nederland. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werd bekend dat er in de eerste helft van dit jaar 2889 mensen bijkwamen in de centra, een stevige vermindering ten opzichte van vorig jaar, toen dat er nog ruim 4000 waren.

De vermindering van het aantal bij opvang meldende asielzoekers is het directe gevolg van de scherpe daling van de hoeveelheid asielaanvragen in Nederland. Deze is vooral sinds de strengere Vreemdelingenwet van 2001 lager dan de jaren ervoor.

Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bleek twee weken geleden al dat in de eerste zes maanden van dit jaar 4832 mensen asiel aanvroegen in Nederland. Een afnamen van 35 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.