Frits Bolkestein wordt hoogleraar

Frits Bolkestein wordt hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden. Het onderwijs van de Europees Commissaris zal gericht zijn op de rol van intellectuelen in belangrijke politieke ontwikkelingen, waaronder de Europese eenwording. Dit hebben beide instellingen dinsdag laten weten.

De universiteiten benoemen hem gezamenlijk per 1 november 2004 voor ÚÚn dag per week voor een periode van drie jaar. De Colleges van Bestuur achtten oud VVD-leider Bolkestein bij uitstek geschikt door kritische reflectie de verbinding te leggen tussen de werelden van wetenschap en de politieke praktijk.

De Colleges zien Bolkestein als de beste man voor de leerstoel 'Intellectuele grondslagen van politieke ontwikkelingen'.