Verkoop mixdrankjes gedaald

brighton had ons via de nieuws-submit te melden:

Het afgelopen jaar is de verkoop van trendy mixdrankjes zoals Bacardi Breezer gedaald met 34 procent. Ook binnenlands gedistilleerde dranken zoals jenever, vieux en brandewijn verloren aan populariteit. Zo blijkt uit een brief die staatssecretaris Joop Wijn van FinanciŽn gisteren aan de Kamer heeft gestuurd.

De scherp dalende verkoop van de mixdrankjes heeft volgens de staatssecretaris niets te maken met de accijnsverhoging op alcohol per 1 januari 2003. De prijzen van die dranken zouden in de winkel en horeca het afgelopen jaar gelijk zijn gebleven.

De oorzaak ligt volgens Wijn in de snel veranderende smaak van de consument, die tegenwoordig de voorkeur geeft aan het drinken van wijn. "Daarnaast is er een groter bewustzijn van de risico's verbonden aan alcoholconsumptie.", aldus de staatssecretaris.

Fabrikanten en slijters van Nederlands gedistilleerd hebben het al enkele jaren moeilijk. Sedert 1994 daalde de afzet van sterke drank met tussen de 25 en 50 procent. In 2002 was er wel sprake van een stijging, dankzij de toenemende vraag naar mixdranken, een korte opleving waaraan nu dus een eind is gekomen. Dit is volgens de SlijtersUnie samen met de nieuwste accijnsverhoging de doodsteek voor steeds meer bedrijven.

Wijn schrijft aan de Kamer dat de afgelopen jaren vooral in de grensstreek met Duitsland al tien procent van de slijterijen failliet is gegaan. De staatssecretaris voelt echter niks voor een verhoging van de bieraccijns en gelijktijdige prijsverlaging voor gedistilleerde dranken, zoals de SlijtersUnie bepleit. Hij betwijfelt of een accijnsverlaging de verkoop zal stimuleren.