Videohelm om brandwondenpijn even te vergeten

Icoon Wetenschappelijk nieuwsHet Martiniziekenhuis in Groningen experimenteert met een videohelm die brandwondenslachtoffers moet afleiden van hun pijn. De helm is ontwikkeld in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en volgens het Martiniziekenhuis is de helm daar heel succesvol gebleken. Tijdens de behandeling krijgt een patiënt de 'virtual reality-helm' op en ervaart dan bijvoorbeeld een mooie wandeling door een berglandschap of een spannend sneeuwballengevecht.

Het Martiniziekenhuis is het eerste Nederlandse brandwondencentrum dat experimenteert met de 'virtual reality-helm.' Een woordvoerder beklemtoont dat het slechts een proef is. Begin september evalueert het ziekenhuis de resultaten. ''Het hangt ook erg van de conditie van een slachtoffer af of hij een helm op kan'', aldus de woordvoerder.

De helm wordt voorlopig ingezet bij het verversen van verband op brandwonden. Dit is een uiterst pijnlijke behandeling die niet goed kan worden verdoofd. De Tilburgse hoogleraar gezondheidspsychologie A. Vingerhoets begeleidt het experiment en wil de proef dit najaar uitbreiden naar drie andere ziekenhuizen in Nederland.

Het plan is onder meer om patiënten met een beenprothese met de helm bijvoorbeeld een virtuele wandeling te laten maken.